กระต่าย (จริงๆ) เหนื่อยมาก (วิดีโอทุกวัน)

แมวนอนบนเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อวัน ที่บอกว่ามันเป็นกษัตริย์ของการงีบหลับได้.

แต่มีความ ได้คุณเคยเห็นกระต่าย สองสัปดาห์ จะตกอยู่ในการนอนหลับลึกเพื่อที่ว่าไม่มีใครสามารถได้รับการออก?

ในกลวงมือของเจ้านายของเขาที่กระต่ายตื่น s' นอนหลับตื่นนอนเจ้าบ่าวผล็อยหลับไปอีกครั้ง.

Aaah มันเป็นชีวิตของกระต่ายสวยงามเมื่อคุณมีครูที่ใส่ใจ.

เป็นโบนัสวิดีโอที่ แมวตกจากนอนหลับ (ตัวอักษร) คุณจะได้เห็นมันมากขึ้นจากเดิมอย่างสิ้นเชิง!


กระต่ายทารกที่ผล็อยหลับไป... เรารัก!


เมื่อแมวนอนเขาหลับ!

ดูหนูวิดีโอของเรา.